Bezpieczeństwo twojego zakupu

Ustawa deweloperska chroni twoje pieniądze w całym okresie inwestycji. Środki pieniężne wpłacane są na rachunek powierniczy i zgodnie z ustawą nie możemy z nich korzystać do momentu ukończenia danego etapu inwestycji oraz przejścia kontroli jego wykonania przez bank.